Onze visie en missie

Onze missie
We willen op een kindvriendelijke, liefdevolle en warme manier de taak van de ouders mee opnemen en dit in een aangename, creatieve, veilige en nette omgeving.

Onze visie
Onze ambitie is dat elk kind zich goed in zijn/haar vel voelt bij ons. Om dit te bereiken, willen we elk individueel kind leren kennen in zijn/haar unieke eigenheid en gaan we op zoek naar wat elk kind nodig heeft om zich veilig, geborgen en uitgedaagd te voelen: actie, af en toe zich kunnen terugtrekken op een rustig plekje, structuur, op verkenning gaan,.. We gaan in dialoog met de ouders om hier over af te stemmen;

Vanuit een geloof in de kracht van elk kind willen we ieder van hen ook de kans geven om volwaardig betrokken te worden bij de verschillende dagmomenten. Hiermee bedoelen we dat we hen laten doen wat op hun ontwikkelingsniveau mogelijk is zoals schoenen, slofjes, jassen, kleren en slabbetjes zelf aan- en uitdoen, zelf hun handen wassen en een plaatsje kiezen aan de tafel,.. Ze krijgen ook de kans om mee te beslissen over het spelaanbod: er is een vrij beschikbaar spelaanbod in elke leefruimte waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Het kindje van de dag mag bijkomend spelmateriaal kiezen. Als er activiteiten georganiseerd worden door de begeleiding dan mogen de kinderen kiezen of ze er al dan niet aan deelnemen, de keuzekaarten geven de mogelijkheid om extra spelmateriaal te vragen,.. Op deze manieren kunnen kinderen dat kiezen wat aansluit bij hun interesses en kan de begeleiding het kind beter leren kennen (wie speelt graag met wat?). De begeleiding gaat ook stimuleren om nieuw materiaal uit te proberen voor de kinderen die net dat zetje nodig hebben om zich aan iets onbekends te wagen.

Naast de ruimte geven om keuzes te maken, begeleiden we hen ook in het respecteren van anderen en de omgeving. Niet alles kan, samen in groep leven, betekent rekening houden met elkaar, mogen spelen met divers materiaal betekent ook zorg dragen voor de materiaal.

Samenwerking met de ouders

We luisteren naar feedback en tips van de ouders om de crèche optimaal te laten functioneren. We willen op een positieve en constructieve manier meewerken aan de ontwikkeling van het kind. Daarom zullen we delen in de opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders. Communicatie met de ouders verloopt via de korte gesprekjes bij het brengen en halen van de kindjes, maar ook via "Het honingbeermailtje". Hierin schrijven we  hoe de dag van het kindje is verlopen, zodat mama en papa nauw betrokken zijn bij het groeiproces van zoon of dochter.
 
Wat bieden wij

De kinderen zullen zich gedurende hun periode bij ons blootstellen aan vele prikkels. Verschillende capaciteiten zullen worden ontwikkeld. We trachten zoveel mogelijk zintuigen te stimuleren. Dit doen we door ervaringsgerichte activiteiten aan te bieden: knutselen, puzzelen, snoezelen, fietsen, tuinieren,.. . Er zijn ook rust- en ontspanningsmomenten voorzien. Dan bieden we massage, een rustig muziekje of een bedje om te slapen aan.

Het kind

Alle kinderen zijn uniek en we willen ze ten volle laten zijn wie ze echt, diep vanbinnen zijn. Zo leren ze hoe ze zich op een spontane manier kunnen uitdrukken en leren ze zelfstandigheid opbouwen. Respect hebben voor zichzelf en anderen is hierbij essentieel. Het belangrijkste is dat we ons volledig op het kind kunnen richten en het ze zo aangenaam mogelijk kunnen maken.

© 2009-2024 Het Honingbeertje | Site: Webstylers